Καλώς ήρθατε στο FastBytez
 • Login:

Φατσούλες

Επεξήγηση

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Κατάλογος με Φατσούλες

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
 • Generic Smilies
 • :santa_walks:
  Santa Walks
  Santa Walks
 • :balloon_10:
  Balloon 10
  Balloon 10
 • :angry_6_4:
  Angry 6 4
  Angry 6 4
 • :kirtsun_02full:
  Kirtsun 02full
  Kirtsun 02full
 • :emot16_eyelashes:
  Emot16 Eyelashes
  Emot16 Eyelashes
 • :santa_cookies4:
  Santa Cookies4
  Santa Cookies4
 • :emot53:
  Emot53
  Emot53
 • :WhiteVoid_1:
  WhiteVoid 1
  WhiteVoid 1
 • :make-fun-icon:
  Make Fun Icon
  Make Fun Icon
 • :You-like-my-teeths-
  You Like My Teeths Icon
  You Like My Teeths Icon
 • :angry_1:
  Angry 1
  Angry 1
 • :crazy_pilot:
  Crazy Pilot
  Crazy Pilot
 • :emot03_biglaugh:
  Emot03 Biglaugh
  Emot03 Biglaugh
 • :Policeman:
  Policeman
  Policeman
 • :emot39_dancing:
  Emot39 Dancing
  Emot39 Dancing
 • :snowman_1:
  Snowman 1
  Snowman 1
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :connie_3:
  Connie 3
  Connie 3
 • :cake1:
  Cake1
  Cake1
 • :logo:
  Logo
  Logo
 • :emot28_shy:
  Emot28 Shy
  Emot28 Shy
 • :tha_you14:
  Tha You14
  Tha You14
 • :hell_no:
  Hell No
  Hell No
 • :santa_runs:
  Santa Runs
  Santa Runs
 • :bag_cane:
  Bag Cane
  Bag Cane
 • :angry_6_3_text:
  Angry 6 3 Text
  Angry 6 3 Text
 • :icon_orkestr_th:
  Icon Orkestr Th
  Icon Orkestr Th
 • :emot14_no:
  Emot14 No
  Emot14 No
 • :russian:
  Russian
  Russian
 • :emot52:
  Emot52
  Emot52
 • :viannen_81:
  Viannen 81
  Viannen 81
 • :laughter10:
  Laughter10
  Laughter10
 • :x_hello_3:
  X Hello 3
  X Hello 3
 • :4_july_10_confetti:
  4 July 10 Confetti
  4 July 10 Confetti
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :emot02_wink:
  Emot02 Wink
  Emot02 Wink
 • :Police:
  Police
  Police
 • :emot38_rubbing_hand
  Emot38 Rubbing Hands
  Emot38 Rubbing Hands
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :connie_08:
  Connie 08
  Connie 08
 • :blizzard_2:
  Blizzard 2
  Blizzard 2
 • :lex_14:
  Lex 14
  Lex 14
 • :emot27_baby:
  Emot27 Baby
  Emot27 Baby
 • :tha_you6:
  Tha You6
  Tha You6
 • :hello_cut:
  Hello Cut
  Hello Cut
 • :santa_hug:
  Santa Hug
  Santa Hug
 • :babydan:
  Babydan
  Babydan
 • :angry_6_2_text:
  Angry 6 2 Text
  Angry 6 2 Text
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :emot13_yes:
  Emot13 Yes
  Emot13 Yes
 • :Rulezzz_09:
  Rulezzz 09
  Rulezzz 09
 • :emot48_bye:
  Emot48 Bye
  Emot48 Bye
 • :laughter09:
  Laughter09
  Laughter09
 • :Whoa-icon:
  Whoa Icon
  Whoa Icon
 • :2hgz1gk:
  2hgz1gk
  2hgz1gk
 • :connie_zombie:
  Connie Zombie
  Connie Zombie
 • :emot01_simple:
  Emot01 Simple
  Emot01 Simple
 • :pilot:
  Pilot
  Pilot
 • :emot37_finger:
  Emot37 Finger
  Emot37 Finger
 • :viannen_68:
  Viannen 68
  Viannen 68
 • :skiing_1:
  Skiing 1
  Skiing 1
 • :)
  Smile
  Smile
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :blizzard:
  Blizzard
  Blizzard
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :emot24_angel:
  Emot24 Angel
  Emot24 Angel
 • :tatice_06:
  Tatice 06
  Tatice 06
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :sad-icon:
  Sad Icon
  Sad Icon
 • :astronomer2:
  Astronomer2
  Astronomer2
 • :angry_6_2:
  Angry 6 2
  Angry 6 2
 • :gyros:
  Gyros
  Gyros
 • :emot12_like_da:
  Emot12 Like Da
  Emot12 Like Da
 • :Rulezzz_08:
  Rulezzz 08
  Rulezzz 08
 • :emot47_sorry_new:
  Emot47 Sorry New
  Emot47 Sorry New
 • :laughter08:
  Laughter08
  Laughter08
 • :Uhh-icon:
  Uhh Icon
  Uhh Icon
 • :(
  Frown
  Frown
 • :connie_sleepymoon:
  Connie Sleepymoon
  Connie Sleepymoon
 • :embarrassed_cut:
  Embarrassed Cut
  Embarrassed Cut
 • :party:
  Party
  Party
 • :emot36_rolling:
  Emot36 Rolling
  Emot36 Rolling
 • :viannen_55:
  Viannen 55
  Viannen 55
 • :singing:
  Singing
  Singing
 • :cane_text:
  Cane Text
  Cane Text
 • :beer_new:
  Beer New
  Beer New
 • :Laie_75A:
  Laie 75A
  Laie 75A
 • :emot23_prayer:
  Emot23 Prayer
  Emot23 Prayer
 • :tatice_05:
  Tatice 05
  Tatice 05
 • :He-he-icon:
  He He Icon
  He He Icon
 • :night_tr:
  Night Tr
  Night Tr
 • :astronomer1:
  Astronomer1
  Astronomer1
 • :angry_6_1:
  Angry 6 1
  Angry 6 1
 • :girl_witch:
  Girl Witch
  Girl Witch
 • :emot11_bubblegum:
  Emot11 Bubblegum
  Emot11 Bubblegum
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :emot47_sorry:
  Emot47 Sorry
  Emot47 Sorry
 • :laughter06:
  Laughter06
  Laughter06
 • :To-yawn-icon:
  To Yawn Icon
  To Yawn Icon
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :connie_hotairballoo
  Connie Hotairballoon
  Connie Hotairballoon
 • :Eh-icon:
  Eh Icon
  Eh Icon
 • :nhl_fight:
  Nhl Fight
  Nhl Fight
 • :emot35_stars:
  Emot35 Stars
  Emot35 Stars
 • :viannen_37:
  Viannen 37
  Viannen 37
 • :siesta:
  Siesta
  Siesta
 • :buba_phone:
  Buba Phone
  Buba Phone
 • :beer_green6:
  Beer Green6
  Beer Green6
 • :Laie_51:
  Laie 51
  Laie 51
 • :emot22_thinking:
  Emot22 Thinking
  Emot22 Thinking
 • :tatice_03:
  Tatice 03
  Tatice 03
 • :happy-icon:
  Happy Icon
  Happy Icon
 • :night_text:
  Night Text
  Night Text
 • :913158001214545059:
  913158001214545059
  913158001214545059
 • :angry_5_2hands:
  Angry 5 2hands
  Angry 5 2hands
 • :girl_cray2:
  Girl Cray2
  Girl Cray2
 • :emot10_tears:
  Emot10 Tears
  Emot10 Tears
 • :reglement2:
  Reglement2
  Reglement2
 • :emot46_thanks:
  Emot46 Thanks
  Emot46 Thanks
 • :laughter02:
  Laughter02
  Laughter02
 • :tea_cup:
  Tea Cup
  Tea Cup
 • :connie_finishline:
  Connie Finishline
  Connie Finishline
 • :d_clap_20:
  D Clap 20
  D Clap 20
 • :moil:
  Moil
  Moil
 • :emot34_tongue:
  Emot34 Tongue
  Emot34 Tongue
 • :viannen_01:
  Viannen 01
  Viannen 01
 • :sick2:
  Sick2
  Sick2
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :a_ok:
  A Ok
  A Ok
 • :Laie_43:
  Laie 43
  Laie 43
 • :emot21_b_faster:
  Emot21 B Faster
  Emot21 B Faster
 • :tatice_02:
  Tatice 02
  Tatice 02
 • :fun-icon:
  Fun Icon
  Fun Icon
 • :night_rise_text_tr:
  Night Rise Text Tr
  Night Rise Text Tr
 • :turbobit:
  Turbobit
  Turbobit
 • :angry_4:
  Angry 4
  Angry 4
 • :elf_walking:
  Elf Walking
  Elf Walking
 • :emot09_sad:
  Emot09 Sad
  Emot09 Sad
 • :rainingsmile:
  Rainingsmile
  Rainingsmile
 • :emot45_cool_bubble:
  Emot45 Cool Bubble
  Emot45 Cool Bubble
 • :laughter01:
  Laughter01
  Laughter01
 • :tanz16:
  Tanz16
  Tanz16
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :connie_dancegirl:
  Connie Dancegirl
  Connie Dancegirl
 • :dead-icon:
  Dead Icon
  Dead Icon
 • :mitsu:
  Mitsu
  Mitsu
 • :emot33_zipped:
  Emot33 Zipped
  Emot33 Zipped
 • :vampire:
  Vampire
  Vampire
 • :school_text_3:
  School Text 3
  School Text 3
 • :brunette:
  Brunette
  Brunette
 • :a_hit:
  A Hit
  A Hit
 • :Laie_41mini:
  Laie 41mini
  Laie 41mini
 • :emot20_thumbsdown:
  Emot20 Thumbsdown
  Emot20 Thumbsdown
 • :tatice_01:
  Tatice 01
  Tatice 01
 • :fork_knive:
  Fork Knive
  Fork Knive
 • :night_rise:
  Night Rise
  Night Rise
 • :rapidshare:
  Rapidshare
  Rapidshare
 • :angry_3_text:
  Angry 3 Text
  Angry 3 Text
 • :Elffy_34:
  Elffy 34
  Elffy 34
 • :emot08_red:
  Emot08 Red
  Emot08 Red
 • :preved:
  Preved
  Preved
 • :emot44_hi:
  Emot44 Hi
  Emot44 Hi
 • :laughter-icon:
  Laughter Icon
  Laughter Icon
 • :sorry_2c:
  Sorry 2c
  Sorry 2c
 • :connie_30:
  Connie 30
  Connie 30
 • :crazynew3:
  Crazynew3
  Crazynew3
 • :miam16:
  Miam16
  Miam16
 • :emot32_bord:
  Emot32 Bord
  Emot32 Bord
 • :UTGold1111:
  UTGold1111
  UTGold1111
 • :school_her:
  School Her
  School Her
 • :breakfast-6:
  Breakfast 6
  Breakfast 6
 • :a_bigexcla:
  A Bigexcla
  A Bigexcla
 • :Laie_23:
  Laie 23
  Laie 23
 • :emot19_thumbsup:
  Emot19 Thumbsup
  Emot19 Thumbsup
 • :take_example:
  Take Example
  Take Example
 • :feel-sick-icon:
  Feel Sick Icon
  Feel Sick Icon
 • :night_candle_text:
  Night Candle Text
  Night Candle Text
 • :easybytez:
  Easybytez
  Easybytez
 • :angry_2_3:
  Angry 2 3
  Angry 2 3
 • :elf:
  Elf
  Elf
 • :emot07_angry:
  Emot07 Angry
  Emot07 Angry
 • :presents2_text:
  Presents2 Text
  Presents2 Text
 • :emot43_hello:
  Emot43 Hello
  Emot43 Hello
 • :snow_ball_2:
  Snow Ball 2
  Snow Ball 2
 • :connie_21:
  Connie 21
  Connie 21
 • :cold_2:
  Cold 2
  Cold 2
 • :l_sunny:
  L Sunny
  L Sunny
 • :emot31_embarrass:
  Emot31 Embarrass
  Emot31 Embarrass
 • :to_become_senile:
  To Become Senile
  To Become Senile
 • :In-love-icon:
  In Love Icon
  In Love Icon
 • :scar_face:
  Scar Face
  Scar Face
 • :big_boss:
  Big Boss
  Big Boss
 • :a_01angel_1:
  A 01angel 1
  A 01angel 1
 • :kuzya_01:
  Kuzya 01
  Kuzya 01
 • :emot18_bandage:
  Emot18 Bandage
  Emot18 Bandage
 • :suba:
  Suba
  Suba
 • :eyes_2:
  Eyes 2
  Eyes 2
 • :mrs_santa:
  Mrs Santa
  Mrs Santa
 • :zd_bye_3:
  Zd Bye 3
  Zd Bye 3
 • :angry_2_2:
  Angry 2 2
  Angry 2 2
 • :drink2_mini:
  Drink2 Mini
  Drink2 Mini
 • :emot06_eyebrows:
  Emot06 Eyebrows
  Emot06 Eyebrows
 • :presents2:
  Presents2
  Presents2
 • :emot42_rainbow:
  Emot42 Rainbow
  Emot42 Rainbow
 • :snowman_them:
  Snowman Them
  Snowman Them
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :connie_11:
  Connie 11
  Connie 11
 • :chasing_turkey:
  Chasing Turkey
  Chasing Turkey
 • :l_speedboat:
  L Speedboat
  L Speedboat
 • :emot30_astonishe:
  Emot30 Astonishe
  Emot30 Astonishe
 • :tha_you24:
  Tha You24
  Tha You24
 • :I-am-tired-icon:
  I Am Tired Icon
  I Am Tired Icon
 • :say_youll_be_mine_h
  Say Youll Be Mine Her
  Say Youll Be Mine Her
 • :balloon_17:
  Balloon 17
  Balloon 17
 • :ate-someting-bad-ic
  Ate Someting Bad Icon
  Ate Someting Bad Icon
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :emot17_cool:
  Emot17 Cool
  Emot17 Cool
 • :scooter:
  Scooter
  Scooter
 • :eyes:
  Eyes
  Eyes
 • :making_snowman:
  Making Snowman
  Making Snowman
 • :y_hi_3:
  Y Hi 3
  Y Hi 3
 • :angry_2_1:
  Angry 2 1
  Angry 2 1
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :emot05_braces:
  Emot05 Braces
  Emot05 Braces
 • :popcorm2:
  Popcorm2
  Popcorm2
 • :emot41_jumping:
  Emot41 Jumping
  Emot41 Jumping
 • :snowman_3:
  Snowman 3
  Snowman 3
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :connie_6:
  Connie 6
  Connie 6
 • :chasing_baked_turke
  Chasing Baked Turkey
  Chasing Baked Turkey
 • :l_moto:
  L Moto
  L Moto
 • :emot29_lookingup:
  Emot29 Lookingup
  Emot29 Lookingup
 • :tha_you16:
  Tha You16
  Tha You16
 • :hell_no_cut:
  Hell No Cut
  Hell No Cut
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • easy
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crocko:
  Crocko
  Crocko
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :pass:
  Passgalaxy2
  Passgalaxy2
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • pass-
  Pass
  Pass
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :multi1:
  Multi1
  Multi1
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :piam:
  Piam
  Piam
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
Back to top