Καλώς ήρθατε στο FastBytez

Φατσούλες

Επεξήγηση

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Κατάλογος με Φατσούλες

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
 • Generic Smilies
 • :snowman_1:
  Snowman 1
  Snowman 1
 • :feel-sick-icon:
  Feel Sick Icon
  Feel Sick Icon
 • :connie_3:
  Connie 3
  Connie 3
 • :school_her:
  School Her
  School Her
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :logo:
  Logo
  Logo
 • :a_bigexcla:
  A Bigexcla
  A Bigexcla
 • :tha_you14:
  Tha You14
  Tha You14
 • :emot19_thumbsup:
  Emot19 Thumbsup
  Emot19 Thumbsup
 • :emot43_hello:
  Emot43 Hello
  Emot43 Hello
 • :bag_cane:
  Bag Cane
  Bag Cane
 • :night_candle_text:
  Night Candle Text
  Night Candle Text
 • :icon_orkestr_th:
  Icon Orkestr Th
  Icon Orkestr Th
 • :angry_2_3:
  Angry 2 3
  Angry 2 3
 • :russian:
  Russian
  Russian
 • :emot07_angry:
  Emot07 Angry
  Emot07 Angry
 • :x_hello_3:
  X Hello 3
  X Hello 3
 • :In-love-icon:
  In Love Icon
  In Love Icon
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :Police:
  Police
  Police
 • :cold_2:
  Cold 2
  Cold 2
 • :viannen_81:
  Viannen 81
  Viannen 81
 • :emot31_embarrass:
  Emot31 Embarrass
  Emot31 Embarrass
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :eyes_2:
  Eyes 2
  Eyes 2
 • :connie_08:
  Connie 08
  Connie 08
 • :scar_face:
  Scar Face
  Scar Face
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :lex_14:
  Lex 14
  Lex 14
 • :a_01angel_1:
  A 01angel 1
  A 01angel 1
 • :tha_you6:
  Tha You6
  Tha You6
 • :emot18_bandage:
  Emot18 Bandage
  Emot18 Bandage
 • :emot42_rainbow:
  Emot42 Rainbow
  Emot42 Rainbow
 • :babydan:
  Babydan
  Babydan
 • :mrs_santa:
  Mrs Santa
  Mrs Santa
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :angry_2_2:
  Angry 2 2
  Angry 2 2
 • :Rulezzz_09:
  Rulezzz 09
  Rulezzz 09
 • :emot06_eyebrows:
  Emot06 Eyebrows
  Emot06 Eyebrows
 • :Whoa-icon:
  Whoa Icon
  Whoa Icon
 • :I-am-tired-icon:
  I Am Tired Icon
  I Am Tired Icon
 • :connie_zombie:
  Connie Zombie
  Connie Zombie
 • :pilot:
  Pilot
  Pilot
 • :chasing_turkey:
  Chasing Turkey
  Chasing Turkey
 • :viannen_68:
  Viannen 68
  Viannen 68
 • :emot30_astonishe:
  Emot30 Astonishe
  Emot30 Astonishe
 • :skiing_1:
  Skiing 1
  Skiing 1
 • :eyes:
  Eyes
  Eyes
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :say_youll_be_mine_h
  Say Youll Be Mine Her
  Say Youll Be Mine Her
 • :)
  Smile
  Smile
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :ate-someting-bad-ic
  Ate Someting Bad Icon
  Ate Someting Bad Icon
 • :tatice_06:
  Tatice 06
  Tatice 06
 • :emot17_cool:
  Emot17 Cool
  Emot17 Cool
 • :emot41_jumping:
  Emot41 Jumping
  Emot41 Jumping
 • :astronomer2:
  Astronomer2
  Astronomer2
 • :making_snowman:
  Making Snowman
  Making Snowman
 • :gyros:
  Gyros
  Gyros
 • :angry_2_1:
  Angry 2 1
  Angry 2 1
 • :Rulezzz_08:
  Rulezzz 08
  Rulezzz 08
 • :emot05_braces:
  Emot05 Braces
  Emot05 Braces
 • :Uhh-icon:
  Uhh Icon
  Uhh Icon
 • :hell_no_cut:
  Hell No Cut
  Hell No Cut
 • :connie_sleepymoon:
  Connie Sleepymoon
  Connie Sleepymoon
 • :(
  Frown
  Frown
 • :party:
  Party
  Party
 • :chasing_baked_turke
  Chasing Baked Turkey
  Chasing Baked Turkey
 • :viannen_55:
  Viannen 55
  Viannen 55
 • :emot29_lookingup:
  Emot29 Lookingup
  Emot29 Lookingup
 • :singing:
  Singing
  Singing
 • :emot53:
  Emot53
  Emot53
 • :cane_text:
  Cane Text
  Cane Text
 • :santa_walks:
  Santa Walks
  Santa Walks
 • :Laie_75A:
  Laie 75A
  Laie 75A
 • :angry_6_4:
  Angry 6 4
  Angry 6 4
 • :tatice_05:
  Tatice 05
  Tatice 05
 • :emot16_eyelashes:
  Emot16 Eyelashes
  Emot16 Eyelashes
 • :astronomer1:
  Astronomer1
  Astronomer1
 • :make-fun-icon:
  Make Fun Icon
  Make Fun Icon
 • :girl_witch:
  Girl Witch
  Girl Witch
 • :angry_1:
  Angry 1
  Angry 1
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :emot03_biglaugh:
  Emot03 Biglaugh
  Emot03 Biglaugh
 • :emot39_dancing:
  Emot39 Dancing
  Emot39 Dancing
 • :To-yawn-icon:
  To Yawn Icon
  To Yawn Icon
 • :hell_no:
  Hell No
  Hell No
 • :connie_hotairballoo
  Connie Hotairballoon
  Connie Hotairballoon
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :nhl_fight:
  Nhl Fight
  Nhl Fight
 • :cake1:
  Cake1
  Cake1
 • :viannen_37:
  Viannen 37
  Viannen 37
 • :emot28_shy:
  Emot28 Shy
  Emot28 Shy
 • :siesta:
  Siesta
  Siesta
 • :emot52:
  Emot52
  Emot52
 • :buba_phone:
  Buba Phone
  Buba Phone
 • :santa_runs:
  Santa Runs
  Santa Runs
 • :Laie_51:
  Laie 51
  Laie 51
 • :angry_6_3_text:
  Angry 6 3 Text
  Angry 6 3 Text
 • :tatice_03:
  Tatice 03
  Tatice 03
 • :emot14_no:
  Emot14 No
  Emot14 No
 • :913158001214545059:
  913158001214545059
  913158001214545059
 • :laughter10:
  Laughter10
  Laughter10
 • :girl_cray2:
  Girl Cray2
  Girl Cray2
 • :4_july_10_confetti:
  4 July 10 Confetti
  4 July 10 Confetti
 • :reglement2:
  Reglement2
  Reglement2
 • :emot02_wink:
  Emot02 Wink
  Emot02 Wink
 • :emot38_rubbing_hand
  Emot38 Rubbing Hands
  Emot38 Rubbing Hands
 • :tea_cup:
  Tea Cup
  Tea Cup
 • :hello_cut:
  Hello Cut
  Hello Cut
 • :connie_finishline:
  Connie Finishline
  Connie Finishline
 • :moil:
  Moil
  Moil
 • :blizzard_2:
  Blizzard 2
  Blizzard 2
 • :viannen_01:
  Viannen 01
  Viannen 01
 • :emot27_baby:
  Emot27 Baby
  Emot27 Baby
 • :emot48_bye:
  Emot48 Bye
  Emot48 Bye
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :santa_hug:
  Santa Hug
  Santa Hug
 • :Laie_43:
  Laie 43
  Laie 43
 • :angry_6_2_text:
  Angry 6 2 Text
  Angry 6 2 Text
 • :tatice_02:
  Tatice 02
  Tatice 02
 • :emot13_yes:
  Emot13 Yes
  Emot13 Yes
 • :turbobit:
  Turbobit
  Turbobit
 • :laughter09:
  Laughter09
  Laughter09
 • :elf_walking:
  Elf Walking
  Elf Walking
 • :2hgz1gk:
  2hgz1gk
  2hgz1gk
 • :rainingsmile:
  Rainingsmile
  Rainingsmile
 • :emot01_simple:
  Emot01 Simple
  Emot01 Simple
 • :emot37_finger:
  Emot37 Finger
  Emot37 Finger
 • :tanz16:
  Tanz16
  Tanz16
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :connie_dancegirl:
  Connie Dancegirl
  Connie Dancegirl
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :mitsu:
  Mitsu
  Mitsu
 • :blizzard:
  Blizzard
  Blizzard
 • :vampire:
  Vampire
  Vampire
 • :emot24_angel:
  Emot24 Angel
  Emot24 Angel
 • :emot47_sorry_new:
  Emot47 Sorry New
  Emot47 Sorry New
 • :brunette:
  Brunette
  Brunette
 • :sad-icon:
  Sad Icon
  Sad Icon
 • :Laie_41mini:
  Laie 41mini
  Laie 41mini
 • :angry_6_2:
  Angry 6 2
  Angry 6 2
 • :tatice_01:
  Tatice 01
  Tatice 01
 • :emot12_like_da:
  Emot12 Like Da
  Emot12 Like Da
 • :rapidshare:
  Rapidshare
  Rapidshare
 • :laughter08:
  Laughter08
  Laughter08
 • :Elffy_34:
  Elffy 34
  Elffy 34
 • :preved:
  Preved
  Preved
 • :embarrassed_cut:
  Embarrassed Cut
  Embarrassed Cut
 • :emot36_rolling:
  Emot36 Rolling
  Emot36 Rolling
 • :sorry_2c:
  Sorry 2c
  Sorry 2c
 • :He-he-icon:
  He He Icon
  He He Icon
 • :connie_30:
  Connie 30
  Connie 30
 • :miam16:
  Miam16
  Miam16
 • :beer_new:
  Beer New
  Beer New
 • :UTGold1111:
  UTGold1111
  UTGold1111
 • :emot23_prayer:
  Emot23 Prayer
  Emot23 Prayer
 • :emot47_sorry:
  Emot47 Sorry
  Emot47 Sorry
 • :breakfast-6:
  Breakfast 6
  Breakfast 6
 • :night_tr:
  Night Tr
  Night Tr
 • :Laie_23:
  Laie 23
  Laie 23
 • :angry_6_1:
  Angry 6 1
  Angry 6 1
 • :take_example:
  Take Example
  Take Example
 • :emot11_bubblegum:
  Emot11 Bubblegum
  Emot11 Bubblegum
 • :easybytez:
  Easybytez
  Easybytez
 • :laughter06:
  Laughter06
  Laughter06
 • :elf:
  Elf
  Elf
 • :presents2_text:
  Presents2 Text
  Presents2 Text
 • :Eh-icon:
  Eh Icon
  Eh Icon
 • :emot35_stars:
  Emot35 Stars
  Emot35 Stars
 • :snow_ball_2:
  Snow Ball 2
  Snow Ball 2
 • :happy-icon:
  Happy Icon
  Happy Icon
 • :connie_21:
  Connie 21
  Connie 21
 • :l_sunny:
  L Sunny
  L Sunny
 • :beer_green6:
  Beer Green6
  Beer Green6
 • :to_become_senile:
  To Become Senile
  To Become Senile
 • :emot22_thinking:
  Emot22 Thinking
  Emot22 Thinking
 • :emot46_thanks:
  Emot46 Thanks
  Emot46 Thanks
 • :big_boss:
  Big Boss
  Big Boss
 • :night_text:
  Night Text
  Night Text
 • :kuzya_01:
  Kuzya 01
  Kuzya 01
 • :angry_5_2hands:
  Angry 5 2hands
  Angry 5 2hands
 • :suba:
  Suba
  Suba
 • :emot10_tears:
  Emot10 Tears
  Emot10 Tears
 • :zd_bye_3:
  Zd Bye 3
  Zd Bye 3
 • :laughter02:
  Laughter02
  Laughter02
 • :drink2_mini:
  Drink2 Mini
  Drink2 Mini
 • :presents2:
  Presents2
  Presents2
 • :d_clap_20:
  D Clap 20
  D Clap 20
 • :emot34_tongue:
  Emot34 Tongue
  Emot34 Tongue
 • :snowman_them:
  Snowman Them
  Snowman Them
 • :fun-icon:
  Fun Icon
  Fun Icon
 • :connie_11:
  Connie 11
  Connie 11
 • :sick2:
  Sick2
  Sick2
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :l_speedboat:
  L Speedboat
  L Speedboat
 • :a_ok:
  A Ok
  A Ok
 • :tha_you24:
  Tha You24
  Tha You24
 • :emot21_b_faster:
  Emot21 B Faster
  Emot21 B Faster
 • :emot45_cool_bubble:
  Emot45 Cool Bubble
  Emot45 Cool Bubble
 • :balloon_17:
  Balloon 17
  Balloon 17
 • :night_rise_text_tr:
  Night Rise Text Tr
  Night Rise Text Tr
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :angry_4:
  Angry 4
  Angry 4
 • :scooter:
  Scooter
  Scooter
 • :emot09_sad:
  Emot09 Sad
  Emot09 Sad
 • :y_hi_3:
  Y Hi 3
  Y Hi 3
 • :laughter01:
  Laughter01
  Laughter01
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :popcorm2:
  Popcorm2
  Popcorm2
 • :dead-icon:
  Dead Icon
  Dead Icon
 • :emot33_zipped:
  Emot33 Zipped
  Emot33 Zipped
 • :snowman_3:
  Snowman 3
  Snowman 3
 • :fork_knive:
  Fork Knive
  Fork Knive
 • :connie_6:
  Connie 6
  Connie 6
 • :school_text_3:
  School Text 3
  School Text 3
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :l_moto:
  L Moto
  L Moto
 • :a_hit:
  A Hit
  A Hit
 • :tha_you16:
  Tha You16
  Tha You16
 • :emot20_thumbsdown:
  Emot20 Thumbsdown
  Emot20 Thumbsdown
 • :emot44_hi:
  Emot44 Hi
  Emot44 Hi
 • :balloon_10:
  Balloon 10
  Balloon 10
 • :night_rise:
  Night Rise
  Night Rise
 • :kirtsun_02full:
  Kirtsun 02full
  Kirtsun 02full
 • :angry_3_text:
  Angry 3 Text
  Angry 3 Text
 • :santa_cookies4:
  Santa Cookies4
  Santa Cookies4
 • :emot08_red:
  Emot08 Red
  Emot08 Red
 • :You-like-my-teeths-
  You Like My Teeths Icon
  You Like My Teeths Icon
 • :laughter-icon:
  Laughter Icon
  Laughter Icon
 • :crazy_pilot:
  Crazy Pilot
  Crazy Pilot
 • :Policeman:
  Policeman
  Policeman
 • :crazynew3:
  Crazynew3
  Crazynew3
 • :WhiteVoid_1:
  WhiteVoid 1
  WhiteVoid 1
 • :emot32_bord:
  Emot32 Bord
  Emot32 Bord
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • easy
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :piam:
  Piam
  Piam
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :crocko:
  Crocko
  Crocko
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pass:
  Passgalaxy2
  Passgalaxy2
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • pass-
  Pass
  Pass
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :multi1:
  Multi1
  Multi1
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fat:
  Fat
  Fat
Back to top