Καλώς ήρθατε στο FastBytez

Φατσούλες

Επεξήγηση

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Κατάλογος με Φατσούλες

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
 • Generic Smilies
 • :blizzard_2:
  Blizzard 2
  Blizzard 2
 • :x_hello_3:
  X Hello 3
  X Hello 3
 • :emot27_baby:
  Emot27 Baby
  Emot27 Baby
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :hello_cut:
  Hello Cut
  Hello Cut
 • :Police:
  Police
  Police
 • :viannen_81:
  Viannen 81
  Viannen 81
 • :angry_6_2_text:
  Angry 6 2 Text
  Angry 6 2 Text
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :emot13_yes:
  Emot13 Yes
  Emot13 Yes
 • :connie_08:
  Connie 08
  Connie 08
 • :emot48_bye:
  Emot48 Bye
  Emot48 Bye
 • :lex_14:
  Lex 14
  Lex 14
 • :santa_hug:
  Santa Hug
  Santa Hug
 • :tha_you6:
  Tha You6
  Tha You6
 • :emot01_simple:
  Emot01 Simple
  Emot01 Simple
 • :babydan:
  Babydan
  Babydan
 • :emot37_finger:
  Emot37 Finger
  Emot37 Finger
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :laughter09:
  Laughter09
  Laughter09
 • :Rulezzz_09:
  Rulezzz 09
  Rulezzz 09
 • :2hgz1gk:
  2hgz1gk
  2hgz1gk
 • :blizzard:
  Blizzard
  Blizzard
 • :Whoa-icon:
  Whoa Icon
  Whoa Icon
 • :emot24_angel:
  Emot24 Angel
  Emot24 Angel
 • :connie_zombie:
  Connie Zombie
  Connie Zombie
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :pilot:
  Pilot
  Pilot
 • :viannen_68:
  Viannen 68
  Viannen 68
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :angry_6_2:
  Angry 6 2
  Angry 6 2
 • :skiing_1:
  Skiing 1
  Skiing 1
 • :emot12_like_da:
  Emot12 Like Da
  Emot12 Like Da
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :emot47_sorry_new:
  Emot47 Sorry New
  Emot47 Sorry New
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad-icon:
  Sad Icon
  Sad Icon
 • :tatice_06:
  Tatice 06
  Tatice 06
 • :embarrassed_cut:
  Embarrassed Cut
  Embarrassed Cut
 • :astronomer2:
  Astronomer2
  Astronomer2
 • :emot36_rolling:
  Emot36 Rolling
  Emot36 Rolling
 • :gyros:
  Gyros
  Gyros
 • :laughter08:
  Laughter08
  Laughter08
 • :Rulezzz_08:
  Rulezzz 08
  Rulezzz 08
 • :beer_new:
  Beer New
  Beer New
 • :Uhh-icon:
  Uhh Icon
  Uhh Icon
 • :emot23_prayer:
  Emot23 Prayer
  Emot23 Prayer
 • :connie_sleepymoon:
  Connie Sleepymoon
  Connie Sleepymoon
 • :He-he-icon:
  He He Icon
  He He Icon
 • :party:
  Party
  Party
 • :viannen_55:
  Viannen 55
  Viannen 55
 • :singing:
  Singing
  Singing
 • :emot11_bubblegum:
  Emot11 Bubblegum
  Emot11 Bubblegum
 • :cane_text:
  Cane Text
  Cane Text
 • :emot47_sorry:
  Emot47 Sorry
  Emot47 Sorry
 • :Laie_75A:
  Laie 75A
  Laie 75A
 • :night_tr:
  Night Tr
  Night Tr
 • :tatice_05:
  Tatice 05
  Tatice 05
 • :angry_6_1:
  Angry 6 1
  Angry 6 1
 • :Eh-icon:
  Eh Icon
  Eh Icon
 • :astronomer1:
  Astronomer1
  Astronomer1
 • :emot35_stars:
  Emot35 Stars
  Emot35 Stars
 • :girl_witch:
  Girl Witch
  Girl Witch
 • :laughter06:
  Laughter06
  Laughter06
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :beer_green6:
  Beer Green6
  Beer Green6
 • :To-yawn-icon:
  To Yawn Icon
  To Yawn Icon
 • :emot22_thinking:
  Emot22 Thinking
  Emot22 Thinking
 • :connie_hotairballoo
  Connie Hotairballoon
  Connie Hotairballoon
 • :happy-icon:
  Happy Icon
  Happy Icon
 • :nhl_fight:
  Nhl Fight
  Nhl Fight
 • :viannen_37:
  Viannen 37
  Viannen 37
 • :siesta:
  Siesta
  Siesta
 • :emot10_tears:
  Emot10 Tears
  Emot10 Tears
 • :buba_phone:
  Buba Phone
  Buba Phone
 • :emot46_thanks:
  Emot46 Thanks
  Emot46 Thanks
 • :Laie_51:
  Laie 51
  Laie 51
 • :night_text:
  Night Text
  Night Text
 • :tatice_03:
  Tatice 03
  Tatice 03
 • :angry_5_2hands:
  Angry 5 2hands
  Angry 5 2hands
 • :d_clap_20:
  D Clap 20
  D Clap 20
 • :913158001214545059:
  913158001214545059
  913158001214545059
 • :emot34_tongue:
  Emot34 Tongue
  Emot34 Tongue
 • :girl_cray2:
  Girl Cray2
  Girl Cray2
 • :laughter02:
  Laughter02
  Laughter02
 • :reglement2:
  Reglement2
  Reglement2
 • :a_ok:
  A Ok
  A Ok
 • :tea_cup:
  Tea Cup
  Tea Cup
 • :emot21_b_faster:
  Emot21 B Faster
  Emot21 B Faster
 • :connie_finishline:
  Connie Finishline
  Connie Finishline
 • :fun-icon:
  Fun Icon
  Fun Icon
 • :moil:
  Moil
  Moil
 • :sick2:
  Sick2
  Sick2
 • :viannen_01:
  Viannen 01
  Viannen 01
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :emot09_sad:
  Emot09 Sad
  Emot09 Sad
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :emot45_cool_bubble:
  Emot45 Cool Bubble
  Emot45 Cool Bubble
 • :Laie_43:
  Laie 43
  Laie 43
 • :night_rise_text_tr:
  Night Rise Text Tr
  Night Rise Text Tr
 • :tatice_02:
  Tatice 02
  Tatice 02
 • :angry_4:
  Angry 4
  Angry 4
 • :dead-icon:
  Dead Icon
  Dead Icon
 • :turbobit:
  Turbobit
  Turbobit
 • :emot33_zipped:
  Emot33 Zipped
  Emot33 Zipped
 • :elf_walking:
  Elf Walking
  Elf Walking
 • :laughter01:
  Laughter01
  Laughter01
 • :rainingsmile:
  Rainingsmile
  Rainingsmile
 • :a_hit:
  A Hit
  A Hit
 • :tanz16:
  Tanz16
  Tanz16
 • :emot20_thumbsdown:
  Emot20 Thumbsdown
  Emot20 Thumbsdown
 • :connie_dancegirl:
  Connie Dancegirl
  Connie Dancegirl
 • :fork_knive:
  Fork Knive
  Fork Knive
 • :mitsu:
  Mitsu
  Mitsu
 • :school_text_3:
  School Text 3
  School Text 3
 • :vampire:
  Vampire
  Vampire
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :emot08_red:
  Emot08 Red
  Emot08 Red
 • :brunette:
  Brunette
  Brunette
 • :emot44_hi:
  Emot44 Hi
  Emot44 Hi
 • :Laie_41mini:
  Laie 41mini
  Laie 41mini
 • :night_rise:
  Night Rise
  Night Rise
 • :tatice_01:
  Tatice 01
  Tatice 01
 • :angry_3_text:
  Angry 3 Text
  Angry 3 Text
 • :crazynew3:
  Crazynew3
  Crazynew3
 • :rapidshare:
  Rapidshare
  Rapidshare
 • :emot32_bord:
  Emot32 Bord
  Emot32 Bord
 • :Elffy_34:
  Elffy 34
  Elffy 34
 • :laughter-icon:
  Laughter Icon
  Laughter Icon
 • :preved:
  Preved
  Preved
 • :a_bigexcla:
  A Bigexcla
  A Bigexcla
 • :sorry_2c:
  Sorry 2c
  Sorry 2c
 • :emot19_thumbsup:
  Emot19 Thumbsup
  Emot19 Thumbsup
 • :connie_30:
  Connie 30
  Connie 30
 • :feel-sick-icon:
  Feel Sick Icon
  Feel Sick Icon
 • :miam16:
  Miam16
  Miam16
 • :school_her:
  School Her
  School Her
 • :UTGold1111:
  UTGold1111
  UTGold1111
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :emot07_angry:
  Emot07 Angry
  Emot07 Angry
 • :breakfast-6:
  Breakfast 6
  Breakfast 6
 • :emot43_hello:
  Emot43 Hello
  Emot43 Hello
 • :Laie_23:
  Laie 23
  Laie 23
 • :night_candle_text:
  Night Candle Text
  Night Candle Text
 • :take_example:
  Take Example
  Take Example
 • :angry_2_3:
  Angry 2 3
  Angry 2 3
 • :cold_2:
  Cold 2
  Cold 2
 • :easybytez:
  Easybytez
  Easybytez
 • :emot31_embarrass:
  Emot31 Embarrass
  Emot31 Embarrass
 • :elf:
  Elf
  Elf
 • :In-love-icon:
  In Love Icon
  In Love Icon
 • :presents2_text:
  Presents2 Text
  Presents2 Text
 • :a_01angel_1:
  A 01angel 1
  A 01angel 1
 • :snow_ball_2:
  Snow Ball 2
  Snow Ball 2
 • :emot18_bandage:
  Emot18 Bandage
  Emot18 Bandage
 • :connie_21:
  Connie 21
  Connie 21
 • :eyes_2:
  Eyes 2
  Eyes 2
 • :l_sunny:
  L Sunny
  L Sunny
 • :scar_face:
  Scar Face
  Scar Face
 • :to_become_senile:
  To Become Senile
  To Become Senile
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :emot06_eyebrows:
  Emot06 Eyebrows
  Emot06 Eyebrows
 • :big_boss:
  Big Boss
  Big Boss
 • :emot42_rainbow:
  Emot42 Rainbow
  Emot42 Rainbow
 • :kuzya_01:
  Kuzya 01
  Kuzya 01
 • :mrs_santa:
  Mrs Santa
  Mrs Santa
 • :suba:
  Suba
  Suba
 • :angry_2_2:
  Angry 2 2
  Angry 2 2
 • :chasing_turkey:
  Chasing Turkey
  Chasing Turkey
 • :zd_bye_3:
  Zd Bye 3
  Zd Bye 3
 • :emot30_astonishe:
  Emot30 Astonishe
  Emot30 Astonishe
 • :drink2_mini:
  Drink2 Mini
  Drink2 Mini
 • :I-am-tired-icon:
  I Am Tired Icon
  I Am Tired Icon
 • :presents2:
  Presents2
  Presents2
 • :ate-someting-bad-ic
  Ate Someting Bad Icon
  Ate Someting Bad Icon
 • :snowman_them:
  Snowman Them
  Snowman Them
 • :emot17_cool:
  Emot17 Cool
  Emot17 Cool
 • :connie_11:
  Connie 11
  Connie 11
 • :eyes:
  Eyes
  Eyes
 • :l_speedboat:
  L Speedboat
  L Speedboat
 • :say_youll_be_mine_h
  Say Youll Be Mine Her
  Say Youll Be Mine Her
 • :tha_you24:
  Tha You24
  Tha You24
 • :)
  Smile
  Smile
 • :emot05_braces:
  Emot05 Braces
  Emot05 Braces
 • :balloon_17:
  Balloon 17
  Balloon 17
 • :emot41_jumping:
  Emot41 Jumping
  Emot41 Jumping
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :making_snowman:
  Making Snowman
  Making Snowman
 • :scooter:
  Scooter
  Scooter
 • :angry_2_1:
  Angry 2 1
  Angry 2 1
 • :chasing_baked_turke
  Chasing Baked Turkey
  Chasing Baked Turkey
 • :y_hi_3:
  Y Hi 3
  Y Hi 3
 • :emot29_lookingup:
  Emot29 Lookingup
  Emot29 Lookingup
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :hell_no_cut:
  Hell No Cut
  Hell No Cut
 • :popcorm2:
  Popcorm2
  Popcorm2
 • :(
  Frown
  Frown
 • :angry_6_4:
  Angry 6 4
  Angry 6 4
 • :snowman_3:
  Snowman 3
  Snowman 3
 • :emot16_eyelashes:
  Emot16 Eyelashes
  Emot16 Eyelashes
 • :connie_6:
  Connie 6
  Connie 6
 • :emot53:
  Emot53
  Emot53
 • :l_moto:
  L Moto
  L Moto
 • :santa_walks:
  Santa Walks
  Santa Walks
 • :tha_you16:
  Tha You16
  Tha You16
 • :emot03_biglaugh:
  Emot03 Biglaugh
  Emot03 Biglaugh
 • :balloon_10:
  Balloon 10
  Balloon 10
 • :emot39_dancing:
  Emot39 Dancing
  Emot39 Dancing
 • :kirtsun_02full:
  Kirtsun 02full
  Kirtsun 02full
 • :make-fun-icon:
  Make Fun Icon
  Make Fun Icon
 • :santa_cookies4:
  Santa Cookies4
  Santa Cookies4
 • :angry_1:
  Angry 1
  Angry 1
 • :cake1:
  Cake1
  Cake1
 • :You-like-my-teeths-
  You Like My Teeths Icon
  You Like My Teeths Icon
 • :emot28_shy:
  Emot28 Shy
  Emot28 Shy
 • :crazy_pilot:
  Crazy Pilot
  Crazy Pilot
 • :hell_no:
  Hell No
  Hell No
 • :Policeman:
  Policeman
  Policeman
 • :WhiteVoid_1:
  WhiteVoid 1
  WhiteVoid 1
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :angry_6_3_text:
  Angry 6 3 Text
  Angry 6 3 Text
 • :snowman_1:
  Snowman 1
  Snowman 1
 • :emot14_no:
  Emot14 No
  Emot14 No
 • :connie_3:
  Connie 3
  Connie 3
 • :emot52:
  Emot52
  Emot52
 • :logo:
  Logo
  Logo
 • :santa_runs:
  Santa Runs
  Santa Runs
 • :tha_you14:
  Tha You14
  Tha You14
 • :emot02_wink:
  Emot02 Wink
  Emot02 Wink
 • :bag_cane:
  Bag Cane
  Bag Cane
 • :emot38_rubbing_hand
  Emot38 Rubbing Hands
  Emot38 Rubbing Hands
 • :icon_orkestr_th:
  Icon Orkestr Th
  Icon Orkestr Th
 • :laughter10:
  Laughter10
  Laughter10
 • :russian:
  Russian
  Russian
 • :4_july_10_confetti:
  4 July 10 Confetti
  4 July 10 Confetti
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • easy
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • pass-
  Pass
  Pass
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :multi1:
  Multi1
  Multi1
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :piam:
  Piam
  Piam
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :crocko:
  Crocko
  Crocko
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pass:
  Passgalaxy2
  Passgalaxy2
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :angel:
  Angel
  Angel
Back to top