Καλώς ήρθατε στο FastBytez
 • Login:

Φατσούλες

Επεξήγηση

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Κατάλογος με Φατσούλες

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
 • Generic Smilies
 • :tha_you14:
  Tha You14
  Tha You14
 • :hell_no:
  Hell No
  Hell No
 • :snowman_1:
  Snowman 1
  Snowman 1
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :connie_3:
  Connie 3
  Connie 3
 • :cake1:
  Cake1
  Cake1
 • :logo:
  Logo
  Logo
 • :emot28_shy:
  Emot28 Shy
  Emot28 Shy
 • :russian:
  Russian
  Russian
 • :emot52:
  Emot52
  Emot52
 • :santa_runs:
  Santa Runs
  Santa Runs
 • :bag_cane:
  Bag Cane
  Bag Cane
 • :angry_6_3_text:
  Angry 6 3 Text
  Angry 6 3 Text
 • :icon_orkestr_th:
  Icon Orkestr Th
  Icon Orkestr Th
 • :emot14_no:
  Emot14 No
  Emot14 No
 • :viannen_81:
  Viannen 81
  Viannen 81
 • :laughter10:
  Laughter10
  Laughter10
 • :x_hello_3:
  X Hello 3
  X Hello 3
 • :4_july_10_confetti:
  4 July 10 Confetti
  4 July 10 Confetti
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :emot02_wink:
  Emot02 Wink
  Emot02 Wink
 • :Police:
  Police
  Police
 • :emot38_rubbing_hand
  Emot38 Rubbing Hands
  Emot38 Rubbing Hands
 • :tha_you6:
  Tha You6
  Tha You6
 • :hello_cut:
  Hello Cut
  Hello Cut
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :connie_08:
  Connie 08
  Connie 08
 • :blizzard_2:
  Blizzard 2
  Blizzard 2
 • :lex_14:
  Lex 14
  Lex 14
 • :emot27_baby:
  Emot27 Baby
  Emot27 Baby
 • :Rulezzz_09:
  Rulezzz 09
  Rulezzz 09
 • :emot48_bye:
  Emot48 Bye
  Emot48 Bye
 • :santa_hug:
  Santa Hug
  Santa Hug
 • :babydan:
  Babydan
  Babydan
 • :angry_6_2_text:
  Angry 6 2 Text
  Angry 6 2 Text
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :emot13_yes:
  Emot13 Yes
  Emot13 Yes
 • :viannen_68:
  Viannen 68
  Viannen 68
 • :laughter09:
  Laughter09
  Laughter09
 • :Whoa-icon:
  Whoa Icon
  Whoa Icon
 • :2hgz1gk:
  2hgz1gk
  2hgz1gk
 • :connie_zombie:
  Connie Zombie
  Connie Zombie
 • :emot01_simple:
  Emot01 Simple
  Emot01 Simple
 • :pilot:
  Pilot
  Pilot
 • :emot37_finger:
  Emot37 Finger
  Emot37 Finger
 • :tatice_06:
  Tatice 06
  Tatice 06
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :skiing_1:
  Skiing 1
  Skiing 1
 • :)
  Smile
  Smile
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :blizzard:
  Blizzard
  Blizzard
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :emot24_angel:
  Emot24 Angel
  Emot24 Angel
 • :Rulezzz_08:
  Rulezzz 08
  Rulezzz 08
 • :emot47_sorry_new:
  Emot47 Sorry New
  Emot47 Sorry New
 • :sad-icon:
  Sad Icon
  Sad Icon
 • :astronomer2:
  Astronomer2
  Astronomer2
 • :angry_6_2:
  Angry 6 2
  Angry 6 2
 • :gyros:
  Gyros
  Gyros
 • :emot12_like_da:
  Emot12 Like Da
  Emot12 Like Da
 • :viannen_55:
  Viannen 55
  Viannen 55
 • :laughter08:
  Laughter08
  Laughter08
 • :Uhh-icon:
  Uhh Icon
  Uhh Icon
 • :(
  Frown
  Frown
 • :connie_sleepymoon:
  Connie Sleepymoon
  Connie Sleepymoon
 • :embarrassed_cut:
  Embarrassed Cut
  Embarrassed Cut
 • :party:
  Party
  Party
 • :emot36_rolling:
  Emot36 Rolling
  Emot36 Rolling
 • :tatice_05:
  Tatice 05
  Tatice 05
 • :He-he-icon:
  He He Icon
  He He Icon
 • :singing:
  Singing
  Singing
 • :cane_text:
  Cane Text
  Cane Text
 • :beer_new:
  Beer New
  Beer New
 • :Laie_75A:
  Laie 75A
  Laie 75A
 • :emot23_prayer:
  Emot23 Prayer
  Emot23 Prayer
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :emot47_sorry:
  Emot47 Sorry
  Emot47 Sorry
 • :night_tr:
  Night Tr
  Night Tr
 • :astronomer1:
  Astronomer1
  Astronomer1
 • :angry_6_1:
  Angry 6 1
  Angry 6 1
 • :girl_witch:
  Girl Witch
  Girl Witch
 • :emot11_bubblegum:
  Emot11 Bubblegum
  Emot11 Bubblegum
 • :viannen_37:
  Viannen 37
  Viannen 37
 • :laughter06:
  Laughter06
  Laughter06
 • :To-yawn-icon:
  To Yawn Icon
  To Yawn Icon
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :connie_hotairballoo
  Connie Hotairballoon
  Connie Hotairballoon
 • :Eh-icon:
  Eh Icon
  Eh Icon
 • :nhl_fight:
  Nhl Fight
  Nhl Fight
 • :emot35_stars:
  Emot35 Stars
  Emot35 Stars
 • :tatice_03:
  Tatice 03
  Tatice 03
 • :happy-icon:
  Happy Icon
  Happy Icon
 • :siesta:
  Siesta
  Siesta
 • :buba_phone:
  Buba Phone
  Buba Phone
 • :beer_green6:
  Beer Green6
  Beer Green6
 • :Laie_51:
  Laie 51
  Laie 51
 • :emot22_thinking:
  Emot22 Thinking
  Emot22 Thinking
 • :emot46_thanks:
  Emot46 Thanks
  Emot46 Thanks
 • :night_text:
  Night Text
  Night Text
 • :913158001214545059:
  913158001214545059
  913158001214545059
 • :angry_5_2hands:
  Angry 5 2hands
  Angry 5 2hands
 • :girl_cray2:
  Girl Cray2
  Girl Cray2
 • :emot10_tears:
  Emot10 Tears
  Emot10 Tears
 • :reglement2:
  Reglement2
  Reglement2
 • :viannen_01:
  Viannen 01
  Viannen 01
 • :laughter02:
  Laughter02
  Laughter02
 • :tea_cup:
  Tea Cup
  Tea Cup
 • :connie_finishline:
  Connie Finishline
  Connie Finishline
 • :d_clap_20:
  D Clap 20
  D Clap 20
 • :moil:
  Moil
  Moil
 • :emot34_tongue:
  Emot34 Tongue
  Emot34 Tongue
 • :tatice_02:
  Tatice 02
  Tatice 02
 • :fun-icon:
  Fun Icon
  Fun Icon
 • :sick2:
  Sick2
  Sick2
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :a_ok:
  A Ok
  A Ok
 • :Laie_43:
  Laie 43
  Laie 43
 • :emot21_b_faster:
  Emot21 B Faster
  Emot21 B Faster
 • :emot45_cool_bubble:
  Emot45 Cool Bubble
  Emot45 Cool Bubble
 • :night_rise_text_tr:
  Night Rise Text Tr
  Night Rise Text Tr
 • :turbobit:
  Turbobit
  Turbobit
 • :angry_4:
  Angry 4
  Angry 4
 • :elf_walking:
  Elf Walking
  Elf Walking
 • :emot09_sad:
  Emot09 Sad
  Emot09 Sad
 • :rainingsmile:
  Rainingsmile
  Rainingsmile
 • :vampire:
  Vampire
  Vampire
 • :laughter01:
  Laughter01
  Laughter01
 • :tanz16:
  Tanz16
  Tanz16
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :connie_dancegirl:
  Connie Dancegirl
  Connie Dancegirl
 • :dead-icon:
  Dead Icon
  Dead Icon
 • :mitsu:
  Mitsu
  Mitsu
 • :emot33_zipped:
  Emot33 Zipped
  Emot33 Zipped
 • :tatice_01:
  Tatice 01
  Tatice 01
 • :fork_knive:
  Fork Knive
  Fork Knive
 • :school_text_3:
  School Text 3
  School Text 3
 • :brunette:
  Brunette
  Brunette
 • :a_hit:
  A Hit
  A Hit
 • :Laie_41mini:
  Laie 41mini
  Laie 41mini
 • :emot20_thumbsdown:
  Emot20 Thumbsdown
  Emot20 Thumbsdown
 • :emot44_hi:
  Emot44 Hi
  Emot44 Hi
 • :night_rise:
  Night Rise
  Night Rise
 • :rapidshare:
  Rapidshare
  Rapidshare
 • :angry_3_text:
  Angry 3 Text
  Angry 3 Text
 • :Elffy_34:
  Elffy 34
  Elffy 34
 • :emot08_red:
  Emot08 Red
  Emot08 Red
 • :preved:
  Preved
  Preved
 • :UTGold1111:
  UTGold1111
  UTGold1111
 • :laughter-icon:
  Laughter Icon
  Laughter Icon
 • :sorry_2c:
  Sorry 2c
  Sorry 2c
 • :connie_30:
  Connie 30
  Connie 30
 • :crazynew3:
  Crazynew3
  Crazynew3
 • :miam16:
  Miam16
  Miam16
 • :emot32_bord:
  Emot32 Bord
  Emot32 Bord
 • :take_example:
  Take Example
  Take Example
 • :feel-sick-icon:
  Feel Sick Icon
  Feel Sick Icon
 • :school_her:
  School Her
  School Her
 • :breakfast-6:
  Breakfast 6
  Breakfast 6
 • :a_bigexcla:
  A Bigexcla
  A Bigexcla
 • :Laie_23:
  Laie 23
  Laie 23
 • :emot19_thumbsup:
  Emot19 Thumbsup
  Emot19 Thumbsup
 • :emot43_hello:
  Emot43 Hello
  Emot43 Hello
 • :night_candle_text:
  Night Candle Text
  Night Candle Text
 • :easybytez:
  Easybytez
  Easybytez
 • :angry_2_3:
  Angry 2 3
  Angry 2 3
 • :elf:
  Elf
  Elf
 • :emot07_angry:
  Emot07 Angry
  Emot07 Angry
 • :presents2_text:
  Presents2 Text
  Presents2 Text
 • :to_become_senile:
  To Become Senile
  To Become Senile
 • :In-love-icon:
  In Love Icon
  In Love Icon
 • :snow_ball_2:
  Snow Ball 2
  Snow Ball 2
 • :connie_21:
  Connie 21
  Connie 21
 • :cold_2:
  Cold 2
  Cold 2
 • :l_sunny:
  L Sunny
  L Sunny
 • :emot31_embarrass:
  Emot31 Embarrass
  Emot31 Embarrass
 • :suba:
  Suba
  Suba
 • :eyes_2:
  Eyes 2
  Eyes 2
 • :scar_face:
  Scar Face
  Scar Face
 • :big_boss:
  Big Boss
  Big Boss
 • :a_01angel_1:
  A 01angel 1
  A 01angel 1
 • :kuzya_01:
  Kuzya 01
  Kuzya 01
 • :emot18_bandage:
  Emot18 Bandage
  Emot18 Bandage
 • :emot42_rainbow:
  Emot42 Rainbow
  Emot42 Rainbow
 • :mrs_santa:
  Mrs Santa
  Mrs Santa
 • :zd_bye_3:
  Zd Bye 3
  Zd Bye 3
 • :angry_2_2:
  Angry 2 2
  Angry 2 2
 • :drink2_mini:
  Drink2 Mini
  Drink2 Mini
 • :emot06_eyebrows:
  Emot06 Eyebrows
  Emot06 Eyebrows
 • :presents2:
  Presents2
  Presents2
 • :tha_you24:
  Tha You24
  Tha You24
 • :I-am-tired-icon:
  I Am Tired Icon
  I Am Tired Icon
 • :snowman_them:
  Snowman Them
  Snowman Them
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :connie_11:
  Connie 11
  Connie 11
 • :chasing_turkey:
  Chasing Turkey
  Chasing Turkey
 • :l_speedboat:
  L Speedboat
  L Speedboat
 • :emot30_astonishe:
  Emot30 Astonishe
  Emot30 Astonishe
 • :scooter:
  Scooter
  Scooter
 • :eyes:
  Eyes
  Eyes
 • :say_youll_be_mine_h
  Say Youll Be Mine Her
  Say Youll Be Mine Her
 • :balloon_17:
  Balloon 17
  Balloon 17
 • :ate-someting-bad-ic
  Ate Someting Bad Icon
  Ate Someting Bad Icon
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :emot17_cool:
  Emot17 Cool
  Emot17 Cool
 • :emot41_jumping:
  Emot41 Jumping
  Emot41 Jumping
 • :making_snowman:
  Making Snowman
  Making Snowman
 • :y_hi_3:
  Y Hi 3
  Y Hi 3
 • :angry_2_1:
  Angry 2 1
  Angry 2 1
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :emot05_braces:
  Emot05 Braces
  Emot05 Braces
 • :popcorm2:
  Popcorm2
  Popcorm2
 • :tha_you16:
  Tha You16
  Tha You16
 • :hell_no_cut:
  Hell No Cut
  Hell No Cut
 • :snowman_3:
  Snowman 3
  Snowman 3
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :connie_6:
  Connie 6
  Connie 6
 • :chasing_baked_turke
  Chasing Baked Turkey
  Chasing Baked Turkey
 • :l_moto:
  L Moto
  L Moto
 • :emot29_lookingup:
  Emot29 Lookingup
  Emot29 Lookingup
 • :santa_cookies4:
  Santa Cookies4
  Santa Cookies4
 • :emot53:
  Emot53
  Emot53
 • :santa_walks:
  Santa Walks
  Santa Walks
 • :balloon_10:
  Balloon 10
  Balloon 10
 • :angry_6_4:
  Angry 6 4
  Angry 6 4
 • :kirtsun_02full:
  Kirtsun 02full
  Kirtsun 02full
 • :emot16_eyelashes:
  Emot16 Eyelashes
  Emot16 Eyelashes
 • :WhiteVoid_1:
  WhiteVoid 1
  WhiteVoid 1
 • :make-fun-icon:
  Make Fun Icon
  Make Fun Icon
 • :You-like-my-teeths-
  You Like My Teeths Icon
  You Like My Teeths Icon
 • :angry_1:
  Angry 1
  Angry 1
 • :crazy_pilot:
  Crazy Pilot
  Crazy Pilot
 • :emot03_biglaugh:
  Emot03 Biglaugh
  Emot03 Biglaugh
 • :Policeman:
  Policeman
  Policeman
 • :emot39_dancing:
  Emot39 Dancing
  Emot39 Dancing
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • easy
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pass:
  Passgalaxy2
  Passgalaxy2
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • pass-
  Pass
  Pass
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :multi1:
  Multi1
  Multi1
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :piam:
  Piam
  Piam
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :crocko:
  Crocko
  Crocko
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :distant:
  Distant
  Distant
Back to top